3 wrz

Nieliczne metody postępowania ratowników

52Z ludźmi znajdującymi się w zagrożeniu należy nawiązać kontakt i uciszyć je. Osobom mogącym poruszać się samodzielnie możemy wskazać bezpieczną ulicę, przez wolną od dymów cześć obiektu albo wyjście zapasowe. W przykładzie konieczności przeprowadzenia ludności przez przestrzeń zadymioną powinni robić to ochotnicy. Ratowanym należy polecić zasłonięcie tras oddechowych tamponem wykonanym ze zwilżonej chusteczki, ręcznika lub kawałka pozostałej tkaniny. Przy dłuższych drogach wyjścia lub dłuższym pobycie w strefie zadymionej ratowanym należy podać powietrze ( tlen ) z aparatów ochronnych ratowników.

Zespół osób wymagane jest by była eskortowana przez strażaków. Ratowaną grupę poprzedza ratownik zaopatrzony w latarkę i również linkę. Postaci ratowane podążają za nim trzymając się rozwiniętej linki, jakiej koniec przytrzymuje ochotnik zamykający kolumnę. Zamiast linki można wykorzystać odcinek węża strażackiego. Postaci znajdujące się w stanie szoku nerwowego lub opanowane histerią należy ukoić. Ważna jest tutaj taktowna, ale zdecydowana postawa ratowników. Ukazać należy szansę uratowania i pobudzić wiarę w skuteczność działania. Mobilizować do współpracy co pozwoli na odwrócenie uwagi od niuansów rodzących napięcia. W ostateczności zmuszeni będziemy użyć przemocy. Pamiętać musimy, że osobnik niezrównoważony chciałby być groźny dla ratownika spychając go np.; z drabiny, powinien dostarczyć skok z poziomy bez względu na następstwa tegoż postępku. Osobnika takiego należy odizolować od jednostki ( jako pierwszego w kolejności ) ,by nie dopuścić do przeniesienia taktyk histerycznych na pozostałych członków jednostki.

Popularne jak również oryginalne dane i drogę zakupu urządzeń można dostać tutaj: hydrant 25. Firma sprzedaje atrakcyjny asortyment ppoż w dobrej cenie.

komentarze

Comments are closed.