13 październik

Ocena obiektu ppoż w działaniach ochotników

5Analiza obiektu polega na oględzinach wewnętrznych i również zewnętrznych.
Zewnętrzne winny ustalić:
l) zagrożenie pożarowe budynków sąsiednich.
2) szanse rozchodzenia się pożaru,
3) stan dróg dojazdowych,
4) Drogi plus kierunki natarcia oddziałów ratowniczo-gaśniczych
5) możliwości stosowania przyległego terenu do ustawienia przyrządu pożarniczego i manewrowania pojazdami ratowniczymi, składowanie ewakuowanych zasobów,
6) klasy odporności ogniowej budynków, ogrom a także typ urządzeń.
7) usytuowanie wtargnąć do pomieszczeń, klatek schodowych,
8) typy plus konstrukcje oddzieleń przeciwpożarowych,
9) stan i również rozlokowanie zewnętrznych drabin plus schodów ewakuacyjnych.

Oględziny wewnętrzne dokonuje się ich pod kątem metody rozwoju płomieni.
Analizie podlegają:
1) maszyny a także urządzenia,
2) właściwości i również rodzaje konstrukcji budowniczych (od piwnic po klatki schodowe, poszczególne kondygnacje, poddasza, dachy),
3) przeznaczeni e poszczególnych wnętrz (hale, pomieszczenia wytwórcze plus pomocnicze, administracyjne),
4) typy urządzeń grzewczych i również wentylacyjnych,
5) położenie a także typ dźwigów, szyby dźwigowe,
6) otwory w stropach, ścianach a także ścianach ppoż, sposób ich zabezpieczeni (odporność ogniowa),

W trakcie oględzin piwnic należy wyjątkowo spełnić ich usytuowanie wejścia, wyjścia i połączenie z klatkami schodowymi
Zwrócić uwagę na:
* występowanie pyłów przemysłowych, (szybki rozwój płomieni, metody wybuchów),
* wykorzystanie cieczy łatwopalnych i również gazów – ich wpływ na możliwość powstawania wybuchów i również gwałtowny rozwój potem, występowanie surowców wybuchowych,
* urządzenia wysokiego napięcia i rodzaje ich wyłączania;
* środki trujące a także żrące, sposób postępowania, ewakuacja, środki gaśnicze,
* izotopy promieniotwórcze, środki zabezpieczające, zagrożenie w czasie pożaru, typ środków gaśniczych, dopuszcza1ne napromieniowanie bezpieczne dla zdrowia, czas przebywania w strefie niebezpiecznej,
o stan urządzeń wentylacyjnych jako przyczyna dynamicznego rozwoju płomieni, lokalizacja klap odcinających, wyłączników,
o taśmociągi, transportery poziome oraz pionowe, przyrządy napędowe (drogi rozszerzania pożaru), przez jakie lokalu a także kondygnacje pochodzą.

Niezwykłe a także intrygujące wiadomości również opcję zakupu rzeczy można uzyskać tutaj: http://www.ppoz.sklep.pl/129-umundurowanie-i-wyposazenie-strazaka Zakład oferuje nowoczesny asortyment ppoż w odpowiedniej cenie.

komentarze

Comments are closed.