6 Maj

Odcinek bojowy i obwód taktyczny

39Odcinek bojowy a także obwód taktyczny Jest to ściśle określona część obszaru płomieni dla której funkcjonuje jedna lub niewiele oddziałów taktycznych zespolonych pod wspólnym dowództwem, realizujących wydzielone zadanie bojowe stanowiące cześć ogólnego zadania bojowego.
Granice odcinków pożarniczych ustala się wedle: a) kondygnacji, piwnic, strychów, pokoi, klatek schodowych, gdy ogień rozwija się w jednym budowli b) elementów obwodu, gdy pali się sterta siana, słomy, zbiornik z paliwem itp. c) poszczególnych budynków gdy ogień objął teren, na którym znajduje się niewiele obiektów np. budowle wiejskie d)przegród przeciwpożarowych, w domach, halach podzielonych tymi przegrodami e)fragmentów powierzchni ziemi, gdy pali się otwarty zakres np. torfowiska, lasy, łany zbóż. Odwód taktyczny Odwód taktyczny tworzą mocy a także środki pozostające w rezerwie do dyspozycji kierownika działalności na miejscu pożaru.

Ogrom odwodu taktycznego powinna wynosić: a)ok.1/3 ogólnych sił Będących do dyspozycji kierownika kampanii ratowniczej b) w wypadku pożaru cieczy palnych w zbiornikach ok. 1/2 ogólnych sił będących do dyspozycji kierownika działalności ratunkowej c) w przykładzie płomieni surowców wybuchowych 100% ogólnych sił.

Atrakcyjne jak również świeże wiedze oraz drogę zakupu przedmiotów można zyskać tutaj: http://www.ppoz.sklep.pl/138-rekawice-strazackie Przedsiębiorstwo świadczy atrakcyjny sprzęt strażacki w odpowiedniej cenie.

komentarze

Comments are closed.