29 Paź

Decyzje komendanta w działalności leśnej

Post FireAkcja strażacka w lesie, z ograniczoną myślą. Pierwsza decyzja dowódcy – dotyczyła obrony zagrożonego obiektu. Nie miał w danym momencie nie zaangażowanych sił i również środków. Wezwane dodatkowe mocy były w drodze, dojeżdżały do obszaru kampanii. Ale czy mógł tracić odpowiednią porę na czekanie? Musiał wydzielić siły oraz środki z działających w akcji straży, siły znaczne, bo ponad dwie kompanie. Żeby obronić tenże obiekt musiał osłabić natarcie na innych odcinkach gwałtownie rozprzestrzeniającego się pożaru i również udać się tam do obrony. Zrealizowanie decyzji wymagało nie zaledwie przegrupowania sił plus środków, lecz i zorganizowania wystarczającego zaopatrzenia wodnego.
Kontynuuj czytanie…

21 Paź

Inicjatywa dowódcza w kierowaniu akcją

hangar1Ważny indukcja na umiejętność kierowania ma także zapewnienie dowódcom sposobności działania wg władnej idei, przejawiania własnej inicjatyw na szczeblach średnich plus wykonawczych np. w zdarzeniach utraty łączności, czy powstania kwestii stwarzającej możliwości dogodniejszego wykonania zadania albo powstania nowego zagrożenia. Kondycja prowadzenia zależy od wyszkolenia dowódców oraz pododdziałów.
Kontynuuj czytanie…

19 Paź

Łączenie odcinków linii ssawnej

31Rota cały odpowiednią chwilę przemieszcza się okraczając wąż. Przodownik podchodzi do drugiego końca odcinka połączonego ze smokiem. Chwyta oburącz za koronę łącznika, stojąc tyłem do smoka przytrzymuje wąż nogami na wysokości łydek, robi na lince pętlę plus zakłada na wąż tuż przed łącznikiem. Pomocnik podnosi drugi odcinek, jaki chwyta w taki sposób, jakże poprzednio pierwszy, po czym obaj – po sprawdzeniu uszczelek – trzymają je ze sobą. W tenże sposób należy połączyć wszelkie odcinki. Zabezpieczenie linką (zakładanie pętli) linii ssawnej należy stosować na każdym jej odcinku.
Kontynuuj czytanie…

17 Paź

Kierowanie taktyczne

70Kiedy głównodowodzący powołuje do życia Sekcję Operacyjną, automatycznie powierza dowodzącemu nią oficerowi kierowanie taktyczne zastępami. Sam zostaje wprawdzie świadomy za wszelkie posunięcia, niemniej jednak powierza dowódcy operacyjnemu dostawą strategicznego planu walki z pożarem. Dowódca operacyjny wykorzystuje strategię, by pokierować wszystkimi działaniami taktycznymi.
Kontynuuj czytanie…

13 Paź

Ocena obiektu ppoż w działaniach ochotników

5Analiza obiektu polega na oględzinach wewnętrznych i również zewnętrznych.
Zewnętrzne winny ustalić:
l) zagrożenie pożarowe budynków sąsiednich.
2) szanse rozchodzenia się pożaru,
3) stan dróg dojazdowych,
4) Drogi plus kierunki natarcia oddziałów ratowniczo-gaśniczych
5) możliwości stosowania przyległego terenu do ustawienia przyrządu pożarniczego i manewrowania pojazdami ratowniczymi, składowanie ewakuowanych zasobów,
6) klasy odporności ogniowej budynków, ogrom a także typ urządzeń.
7) usytuowanie wtargnąć do pomieszczeń, klatek schodowych,
8) typy plus konstrukcje oddzieleń przeciwpożarowych,
9) stan i również rozlokowanie zewnętrznych drabin plus schodów ewakuacyjnych.
Kontynuuj czytanie…