19 wrz

Pomoc tonącemu z łodzi bojowej

pletwonurek3Jeżeli dysponujemy łodziom, wyjątkowo, gdy wypadek ma miejsce z dala od brzegu, to bez uszczerbku plus szybko może być użyć łodzi w celowniku dopłynięcia do ratowanego. Do tonącego podpływamy podając mu dziób lub ewentualnie rufę łodzi. Zwykle praktyczniej potrafi być podpłynąć dziobem, bowiem dzięki temuż możemy obserwować tonącego. Nigdy nie wolno podpływać do niego bokiem ani podawać mu wiosła, ponieważ dokonuje się to najczęściej wywróceniem łodzi. Tonący z reguły panikując chwyta się wszelkich przedmiotów będących w jego zasięgu, wciągając je do wody.

Na rzece o ile to możliwe podpływamy niżej ratowanego, ustawiając się dziobem pod prąd oraz lekko promując czekamy, aż prąd zniesie ratowanego w pobliże łodzi. Należy uważać, żeby w czasie dopływania ratowanego do dziobu zrównać prędkość łodzi z prędkością znoszenia ratowanego. Jeżeli osoba, którą mamy uratować, nie reaguje na naszą pomoc, ratujemy ją bezpośrednio z wody. W tym przykładzie opuszczamy łódź i po uchwyceniu ratowanego, utrzymujemy go na powierzchni wody, wykorzystując łódź jako oparcie. Należy pamiętać, że metoda ratowania bezpośrednio z wody potrafi być bardzo dramatyczna, w szczególności dla obywateli słabo pływających. Stosować ja należy w ostateczności, a ratownikiem powinna być osoba najlepiej pływająca.
Holowanie osoby, która w tym nie pomaga, potrafi być bardzo uciążliwe, dlatego właściwie jest, zanim zacznie się to robić, ukoić ratowanego ( o ile może być to stosowne ) oraz powiedzieć mu, jak obejmuje się zachować, aby nie utrudniał holowania. Winien on położyć się płasko na powierzchni wody i w miarę sposobności działając nogami pomagać holującemu. Do brzegu staramy się dojechać jakże najkrótszą drogą, wykorzystując wiatr, nurt, czy też pomoc różnych osób albo łodzi.

Różnorodne i zaskakujące dane i zdolność zakupu produktów można dostać tutaj: piły dla straży Firma sprzedaje każdy asortyment ppoż w świetnej cenie.

komentarze

Comments are closed.