9 cze

Pompy w czasie powodzi

38O tym, że strażacy mają całodobową służbę podczas sytuacji niebezpiecznej, jaką jest powódź, chyba wszyscy wiedzą. Żadna inna sekcja służb ratowniczych nie poświęca się tak intensywnie jak taż. Na początku oczywiście strażacy mają własne warty przy innych punktach, w których potrafi dojść do zalania lub przerwania wału. Starają się oni na rozmaite sposoby te wały umacniać, nawet choćby poprzez ręczne nasypywanie piachu do przygotowanych worków, które wkrótce są układane jeden na drugi. A inną rzeczą, jaką również bardzo często wykonują jest wypompowywanie wody. Czasami może być obecne przelewanie wody z jakiegoś mieszkania z motopompy pływające do nowego. Drugim przykładem jest wysysanie wody z zalanych pomieszczeń, przeważnie podpiwniczeń. Do ostatniego obowiązku wybierają charakterystyczne motopompy, które są przeznaczone do przepompowania wody, jak również iłu. Te kolejne będą nazywane motopompami szlamowymi. Wypompowywanie wody jest wyjątkowo długim procesem, jednak bez tegoż byłoby coraz więcej zniszczeń w czasie powodzi niż dotychczas.

komentarze

Comments are closed.