3 listopad

Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne

67Budynki użyteczności publicznej pobierają wodę z reguły z instalacji wodociągów lokalnych. Ponadto posiadać potrafią własne ujęcia wody, dla zaopatrzenia do celów sanitarnych, bytowo-gospodarczych, przeciwpożarowych. Zgodnie z PN-B-02863 odległość hydrantu od elewacji pomieszczeń nie być może być mniejsza niż 5m, oraz nie większa aniżeli 20m. PN-B-02865 mówi o tym że, hydranty wewnętrzne winny być umieszczone w lokalizacjach nietrudno dostępnych, możliwie przy drogach komunikacji ogólnej, a w szczególności: przy wyjściach plus przy klatkach schodowych w przejściach i na korytarzach przy wejściach na poddasza użytkowe, i na takie poddasza, jakich budowa dachowa może być wykonana z materiałów palnych Na suchych albo nawodnionych pionach i w hydrantach wewnętrznych, zawory powinny być umieszczane na wysokości około 1.35m od poziomu podłogi lub podestu.

Dobre a także niebanalne wiadomości oraz zdolność zakupu urządzeń można wziąć tutaj: umundurowanie strażackie Zakład proponuje każdy sprzęt strażacki w dogodnej cenie.

komentarze

Comments are closed.