8 paź

Ślubowanie strażaka

53Przyjmując funkcję w Państwowej Zastępu Ogniowej, ochotnik składa ślubowanie podług następującej roty: „Ja mieszkaniec Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, hucznie ślubuję być ofiarnym plus mężem w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego oraz wszelkiego dobytku- nawet z wystawianiem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej i zarazem wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i również służbowej, a także honoru, godności i dobrego imienia służby i przestrzegać przepisów etyki zawodowej.”

Stosunek służbowy ochotnika powstaje z dniem mianowania na stanowisko służbowe, a w wypadku stanowisk, dla jakich regulacje ustawy przewidują powołania- z dniem powołania na stanowisko. Do promowania ochotnika na stanowisko służbowe, przenoszenia na pozostałe, powierzania pełnienia obowiązków służbowych na kolejnym stanowisku, zawiesza w czynnościach służbowych albo zwalniania ze służby, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1, właściwi są przełożeni:
w Komendzie Zasadniczej – Komendant Główny,
w komendzie wojewódzkiej – komendant wojewódzki,
w komendzie powiatowej (miejskiej) razem z jednostkami ratowniczo-strażackimi – komendant powiatowy (miejski),
w Szkole Zasadniczej Służby Pożarniczej i pozostałych instytucjach – komendant szkoły,
w siedzibie badawczo- rozwojowej – dyrektor formacje,
w ośrodku ćwiczenia – komendant ośrodka,
w Centralnym Muzeum Straży – dyrektor muzeum.
Osoba podejmująca pracę w Państwowej jednostki Ogniowej mianuje się Strażakiem w służbie przygotowawczej na okres 3 lat. Po odbyciu służby przygotowawczej strażak zostaje mianowany na stałe.

Popularne a także ciekawe wiadomości jak również łatwość zakupu rzeczy można odebrać tutaj: http://www.ppoz.sklep.pl/158-helmy-i-akcesoria-gallet-kzpt-helmy-strazackie Firma oferuje każdy asortyment ppoż w niezwykłej cenie.

komentarze

Comments are closed.