25 sie

Sprawność kierowania

63Na funkcjonowania bojowe składają się przedsięwzięcia zmierzające do zlokalizowania konieczności i czynności prowadzące do ich likwidacji. Ich harmonijne zgranie potrafi być zadaniem odpowiedzialnym a także nie łatwym. A ich realizacja wymaga dokładnych, o minimalnym stopniu błędu funkcji jednostek ratowniczo-gaśniczych plus ich dowódców. Zdolność kierowania polega, bowiem na przyjęciu w odniesieniu do konkretnego zajścia właściwego wariantu rozwiązania taktycznego. Dowodzenie potrafi być, więc tą specyficzną formą prac organizacyjnych, w której lider, kierownik działalności dokonuje ustalony przez siebie plan prac ratowniczych.

Niekiedy, bowiem, pomimo spełnienia, w zasadzie, przepisów w zakresie wyszkolenia pododdziałów a także ich wyposażenia, na skutek błędów popełnianych przez dowódców, dochodzi do nadmiernego rozprzestrzeniania się, a niejednokrotnie do znacznego zniszczenia obiektu. Znakomite większość działań straży ratowniczo – gaśniczych może być determinowana niekiedy. Wynikający z naturalnej żywiołowości zdarzeń jego brak na przygotowanie zdarzeń ratowniczych, na wykonanie czynności dowódczych – powoduje, iż dowodzenie nie przeważnie może być efektywne. Nie sposób, bowiem dać rozkazów dowódcom niższego szczebla, bez przeprowadzenia poznania, oceny sytuacji oraz podjęcia prawidłowej decyzji – co wymaga przecież niezbędnego czasu.

Sprzeczności tych nie rozwiąże zapewne do końca, najnowsza technika kierowania (zautomatyzowane systemy), czy komputerowa dokumentacja operacyjna, ponieważ nawet przy ich pomocy niełatwo mieć na uwadze wszelkie stosowne warianty powstania wydarzeń a także ich rozwoju. Pozostaje, więc, optymalna operatywność, tj. skrócenie czasu na wykonanie poszczególnych czynności komendanta do z góry założonych granic, które muszą wynikać z wcześniejszych analiz, przewidywanych warunków. Nie da się przy tym zapominać o kardynalnej zasadzie, iż wszystkie czynności komendanta muszą uwzględniać realizację głównego celu, którym jest ocalenia życia ludzkiego, zagrożonych lokali, obiektów, terenów leśnych, urządzeń.

Ciekawe jak również interesujące dane jak również opcję zakupu rzeczy można dostać tutaj: hydranty wewnętrzne Firma świadczy każdy asortyment strażacki w atrakcyjnej cenie.

komentarze

Comments are closed.