22 sie

Warunki potrzebne do zaistnienia procesu palenia

53Materiał palny – potrafi być to materiał, którego próbki poddane badaniom w określonych warunkach w ciągu ustalonego czasu zapalają się, powodując wydzielanie palnych gazów mogących zapalić się za poradą płomienia umieszczonego nad powierzchnią próbki i zarazem powodują wydzielanie ciepła w takich ilościach, by podnieść temperaturę do wiodącej wartości.
Ze powodu na temperaturę zapalenia materiały palne dzielą się na:
a) nie zapalne – których próbki poddane działaniu płomienia lub promieniowania cieplnego nie zapalają się próbki poddane
b) trudno zapalne – jakich próbki poddane wspomaganiu płomienia albo promieniowania cieplnego palą się w obszarze funkcjonowania źródła ciepła, a po jego usunięciu gasną
c) łatwo zapalne – jakich próbki poddane postępowaniu płomienia lub promieniowania cieplnego zapalają się płomieniem plus po odjęciu źródła ciepła palą się dalej.

Ze względu na stan skupienia materiały palne dzielą się na:

a) ciała stałe

b) ciecze
– palne – ciecze, których temperatura zapłonu wynosi powyżej 1OO °C
– nietrudno zapalne – dzielą się na 3 klasy zagrożenia pożarowego:
1 – zawiera ciecze nietrudno zapalne o temperaturze zapłonu do 21°C
2 – obejmuje ciecze nietrudno zapalne o temperaturze zapłonu od 21-55°C
3 – obejmuje ciecze łatwo zapalne o temperaturze zapłonu od 55-1OO°C

c) gazy palne Utleniacz – substancja podtrzymująca proces palenia. Szczególnie jest to tlen zawarty w powietrzu. Potrafią to być również związki zawierające jednostki bogate w tlen np. :azotanowe, azotynowe, nitrowe, chloranowe plus pozostałe, a także chlorowce (fluor, chlor, brom) plus siarka. Żeby mógł zaistnieć proces palenia minimalne stężenie powietrza w otoczeniu nie być może być niższe niż i również 16%.

Popularne i oryginalne dane i opcję zakupu sprzętu można dostać tutaj: buty strażackie Zakład proponuje wszelaki asortyment ppoż w odpowiedniej cenie.

komentarze

Comments are closed.